ΑΛΕΥΡΙ

αλεύρι

Αλεύρι χονδρική πώληση | Αποστολές σε όλη την Ελλάδα


 

05-001| Αλεύρι Ιώ (1kg) 
-Πιστοποιήσεις & Βραβεία-
CERTIFICATE
Cert 8199 HACCP
05-002 | ΑΛΕΥΡΙ - ΤΥΠΟΥ 55%  ΡΟΔΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ 55% (3 ΚG)
05-003 | ΑΛΕΥΡΙ - ΤΥΠΟΥ Μ  ΡΟΔΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Μ (3 ΚG)

05-004 | ΑΛΕΥΡΙ - ΤΥΠΟΥ Π ΡΟΔΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ 55% (25 ΚG)

05-005 | ΑΛΕΥΡΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  (25 ΚG)

05-008 | ΑΛΕΥΡΙ - ΤΥΠΟΥ Μ  ΡΟΔΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Μ (25 ΚG)

05-015 | ΑΛΕΥΡΙ - ΤΥΠΟΥ  Μ  ΡΟΔΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Μ (10 KG)
Πιστοποίηση Μύλοι Ροδιάς

 

Scroll Up