Πως συντηρώ σωστά τη φριτέζα

Πρέπει να ελέγχεται τακτικά την ένδειξη του θερμοστάτη.

Η υπερθέρμανση του ηλιελαίου είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες μειωμένης απόδοσης.Το ηλιέλαιο αποσυντίθεται όταν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Το λάδι γίνεται πιο σκούρο, χάνει τη γεύση του και αρχίζει να καπνίζει.

Η υψηλή θερμοκρασία να και σύμμαχος του σωστού τηγανίσματος, πολλές φορές είναι επιζήμια για την καλή απόδοση του ηλιελαίου.Η μείωση της θερμοκρασίας από τον θερμοστάτη στους 60-90 ° C κατά τη διάρκεια μειωμένων απαιτήσεων  θα αυξήσει την απόδοση του ηλιελαίου και θα εξοικονομήσετε ενέργεια. Παρόλα αυτά, αποφύγετε το τηγάνισμα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος το φαγητό να μην τηγανισθεί ικανοποιητικά και να μην έχει το επιθυμητό χρώμα.

Η διαδικασία

Οι θερμοστάτες ενδέχεται να μη δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία της φριτέζας λόγω της υψηλής θερμότητας που αναπτύσσεται ή των αναμενόμενων φθορών της συσκευής λόγω χρόνιας χρήσης. Κάθε φριτέζα πρέπει να ελέγχεται τακτικά όσο αφορά την εγκυρότητα του θερμοστάτη της. Μπορείτε να χρησιποιήσετε ένα μεταλλικό θερμόμετρο για πιο ακριβή αποτελέσματα στις μετρήσεις σας. Αποφύγετε τα γυάλινα θερμόμετρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν.

Πως να ορίσετε τη μέση θερμοκρασία του θερμοστάτη.

  1. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην κανονική θερμοκρασία τηγανίσματος, που χρησιμοποιείται συνήθως
  2. Καταγράψτε την υψηλότερη θερμοκρασία του λαδιού μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.Αυτή η θερμοκρασία είναι συνήθως 10-15 ° C υψηλότερη από τη θερμοκρασία που αναγράφεται στον θερμοστάτη.
  3. Καταγράψτε τη θερμοκρασία στην οποία επανέρχεται η λειτουργία της φριτέζας.
  4. Για να καθορίσετε τη μέση θερμοκρασία, προσθέστε τη χαμηλότερη και την υψηλότερη θερμοκρασία και διαιρέστε διά του δύο.

Σύμφωνα με τους περισσότερους κατασκευαστές, η καλύτερη θερμοκρασία τηγανίσματος είναι στους 180 ° C.