Οι φριτέζες πρέπει να καθαρίζονται με εξειδικευμένο καθαριστικό προϊόν

  1. Αδειάστε τη φριτέζα ενώ το λάδι είναι ακόμα ζεστό και αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο λάδι. Ξεπλύνετε τη φριτέζα με ζεστό νερό μέχρι να ξεπλυθούν όλα τα ψίχουλα.
  2. Αφαιρέστε όλα τα επιμέρους κομμάτια της φριτέζας και καθαρίστε τα ξεχωριστά. (πχ το καλάθι) Ακολουθήστε της οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.
  3. Αδειάστε και ξεπλύνετε τη φριτέζα, τα καλάθια και τα υπολείμματα με καθαρό νερό της βρύσης. 
  4. Γεμίστε τη φριτέζα με το καθαριστικό διάλυμα και ξύδι. Αφήστε το ξύδι να δράσει, καθώς εξουδετερώνει όλα τα πιθανά υπολείμματα.
  5. Αποστραγγίστε, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά με πετσέτες χωρίς χνούδι. 
  6. Ελέγξτε τις βαλβίδες αποστράγγισης. Πολλές βαλβίδες αποστράγγισης είναι κατασκευασμένες από χαλκό. Βεβαιωθείτε ότι το λάδι δεν έρχεται σε επαφή με τον χαλκό. 
  7. Ξαναγεμίστε τη φριτέζα στο επιθυμητό επίπεδο που αναγράφεται από τον κατασκευαστή.